KWB Mariakapel

Deze Mariakapel werd opgericht door KWB Westmalle en ingewijd op 1 mei 1957. Nog steeds is het kapelletje tijdens de meimaand feestelijk versierd en wordt er op 1 mei, elke woensdag van de meimaand een rozenhoedje gebeden.

KWB in Westmalle

De Kristelijke Werknemersbeweging van Westmalle werd opgericht in 1952. De vereniging had een grote devotie voor Maria; in 1954 startte het bestuur met een een jaarlijkse voetbedevaart naar Drieboomkensberg.

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de KWB Westmalle werd er een Mariakapel opgericht op de hoek van de Leopold III-laan en de Schapenstraat, in een woonwijk in volle ontwikkeling.

De KWB verzamelde hiervoor de nodigde fondsen bij haar leden en de bewoners van de buurt.

Architect Antoine Geuens uit Hoboken tekende de plannen, de firma Brimo schonk de bakstenen en de broeders Trappisten zorgden voor het Mariabeeldje. Stielmannen van de KWB bouwden de kapel in hun vrije tijd. De kapel werd overgedragen aan de geburen.

Maria centraal

Verschillende jaren na de oprichting werd er tijdens de meimaand elke dag een rozenhoedje gebeden. Deze gewoonte verwaterde in de loop der jaren en het kapelletje raakte in verval. Het kreeg nog een opknapbeurt, maar na een tijd verdween ook het Mariabeeldje.

In 1979 werd het kapelletje door de buurt in overleg met de KWB hersteld. Pastoor G. Herremans schonk een nieuw beeldje. Tot in 1984 werd er jaarlijks op 1 mei een eucharistieviering opgedragen. Nadien werd er op 1 mei en op elke woensdag van de meimaand het rozenhoedje gebeden aan de dan feestelijk versierde kapel.

Op woensdagmorgen 14 maart 1990 stelde men opnieuw de verdwijning van het Mariabeeldje vast. KWB Westmalle en de buurt kochten een nieuw beeldje.

Volledige heropbouw

Een volledige renovatie drong zich op en in 2019 werd de kapel grondig aangepakt. In overleg met het gemeentebestuur een volledig nieuwe kapel gebouwd volgens het oorspronkelijke ontwerp uit 1957. De realisatie van dit project werd uitgevoerd door VITO Hoogstraten met de financiële steun van KWB Westmalle, de buurt en verschillende sponsors.

Op 1 mei 2019 werd de nieuwe Mariakapel plechtig ingezegend.

Tijdlijn

  • 1957 Oprichting door KWB Westmalle
  • 1979 Herstellingswerken en vervanging Mariabeeldje
  • 1990 Vervanging Mariabeeldje
  • 2019 Inwijding volledig vernieuwde kapel

Adres
Hoek Schapenstraat en Leopold-III-laan
2390 Malle