Mariapark

Kapel Onze Lieve Vrouw van Bijstand

In oktober 1830 verkocht de familie de Renesse-Breidbach hun kasteel en landgoed aan Léonard du Bus de Gisignies. Bij dit land hoorde ook het domein waar de kapel opstaat, die in 1837 opgericht werd door de familie du Bus. Deze kapel bestond toen uit het huidige koorgedeelte. In 1847 werd de kapel uitgebreid tot de neogotische kapel die we nu kennen. In 1896 huwde Isabelle du Bus de Gisignies (achterkleindochter van Léonard du Bus) met Maximiliaan de Renesse waardoor het vroeger grafelijk bezit, terug toekwam aan de familie de Renesse.

In 1930 werd onder impuls van E.H. De Molder en de familie de Renesse begonnen met de aanleg van het Mariapark. Samen met de Lourdesgrot, calvarie en kruisweg omgeeft dit de kapel.

In de jaren ’60 en ’70 raakte het park en de kapel in verval, maar in 1982 slaan enkele vrijwilligers de handen in elkaar en beginnen met het herstelling- en verfraaiingswerken. Dankzij hun toewijding en doorzettingsvermogen worden de kapel en het park in ere hersteld. Dat leidde in 1995 tot de erkenning van het park, de kapel en de grot als beschermd monument. De laatste restauratie van de kapel dateert van 2004.

Leopold du Bus de Gisignies

Burggraaf Léonard du Bus de Gisignies regeerde onder het Hollands bewind van Willem I als commissaris-generaal in Nederlands-Indië van 1825 tot 1830. In oktober 1830 kocht hij van de familie de Renesse-Breidbach het kasteel en landgoed. Tot de bezittingen behoorde ook een perceel langs de Herentalsebaan. Na de dood van zijn eerste vrouw in 1836 liet hij er een kapel bouwen. Volgens sommige bronnen vervulde hij zo zijn belofte aan de Heilige Maagd in ruil voor een behouden thuiskomst na een storm gedurende zijn terugreis uit Nederlands-Indië in 1830. Mogelijk leidde dit tot de naam Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand.

Obiits

In het kleine koor van de kapel hangen acht obiits van de familie du Bus de Gisignies met in het midden een wapenschild van de familie.

Een obiit is een rouwbord. Meestal is dit een zwartgeverfd, ruitvormig houten bord met naam, titel en wapenschild van een prominente overledene met vermelding van de geboorte- en sterfdatum. Obiit is het Latijnse woord voor gestorven.

Tijdlijn

  • 1837 oprichting kapel
  • 1847 uitbreiding kapel
  • 1982 herstellingswerken
  • 1995 beschermd monument

Adres
Herentalsebaan 62
2390 Malle