Praktische info

Om een groepsbezoek vast te leggen, hou jeĀ rekening met de informatie hieronder.

  • Reservaties voor groepsbezoeken doe je ten laatste 2 weken voor de geplande activiteit.
  • Je kan via onze website een bezoek vastleggen door onderaan de pagina van de groepsuitstap op E-loket te klikken, en daarna het formulier in te vullen. Telefonisch reserveren is enkel mogelijk tijdens de kantooruren.
  • Als alle afspraken door Toerisme Malle zijn gemaakt, ontvang je ter bevestigingĀ een reservatieformulier met hierop alle praktische gegevens.
  • De prijs van de activiteit is afhankelijk van de gekozen activiteit. De prijs op het reservatieformulier is de juiste prijs. Deze is inclusief btw.
  • Betalen doe je per overschrijving na ontvangst factuur.
  • Annulaties zijn kosteloos tot 10 dagen voor de bezoekdatum (met uitzondering van de administratiekost).
  • Vermindering van het aantal personen wordt aanvaard tot 3 werkdagen voor het geplande bezoek. Nadien betaal je voor het bij de reservatie opgegeven aantal personen (behoudens bewezen gevallen van overmacht).
  • Toerisme Malle kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
  • Iedere vertraging op het afgesproken tijdstip dient onmiddellijk te worden gemeld aan het op het reservatieformulier vermelde telefoonnummer.
  • Groepen in klasverband moeten begeleid worden door een leerkracht.