Sint-Martinuskapel

De neogotische zeshoekige Sint-Martinuskapel werd in 1905 opgetrokken op initiatief van pastoor Nelo. Volgens de overlevering zou dit de locatie zijn van de oorspronkelijke dorpskerk. Deze werd in de 15e eeuw verwoest door uitheemse soldaten.

Leuk weetje: op de achtergevel vind je een rechthoekige natuursteen met de inscriptie ‘1905’ en ‘JNPW’, vermoedelijk de initialen van pastoor J. Nelo, Pastor Westmalle. De oorspronkelijke kerk of kapel was hoe dan ook toegewijd aan Sint-Martinus, waaraan de kapel zijn naam dan ook ontleent.

Sint-Martinus  

Sint-Maarten was een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Dat voor deze heilige gekozen werd, kan wijzen op een oude bidplaats. De feestdag van Sint-Maarten is 11 november. Vroeger ging het vee op stal op deze datum en werd de oogst binnengehaald op deze datum. Later groeide Sint-Maarten vooral uit tot een kinderfeest waarbij kinderen met lampions of uitgeholde rapen met een kaarsje van deur tot deur gingen voor snoep of fruit. 

Weerspreuken

Bij zijn feestdag horen ook een aantal spreuken die volgens het volksgeloof het weer voorspellen:

  • is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst dringt door in menig kelder.
  • Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de winter een regennest.
  • Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij moet toch nog wandelen in zomerse dagen.
  • Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs staan, zullen ze met Kerstmis door het slijk gaan.
  • Nevels in Sint-Maartensnacht, maken de winter kort en zacht.

Adres
Hoek Zoerselbaan en Antwerpsesteenweg
2390 Malle