Sint-Martinuskerk

De dreef van het kasteel van Westmalle leidt naar de Sint-Martinuskerk. Deze 15e eeuwse kerk kent een geschiedenis vol tragedie. Nu maakt de kerk deel uit van het beschermd landschap rond het kasteel van Westmalle

Beknopte geschiedenis
De Sint-Martinuskerk was oorspronkelijk een kasteelkapel en werd in 1490 omgebouwd tot een volwaardige kerk, in opdracht van meier Adriaan van der Molen die toen ook eigenaar was van het Hof ten Driesche (huidige kasteel van Westmalle). Dit gebeurde volgens de overlevering nadat in de 14de eeuw de oorspronkelijke parochiekerk op de plaats van de huidige Sint-Martinuskapel werd verwoest door een vreemde soldatenbende.

De oorspronkelijke kerk had een zeshoekige toren met even breed schip en koor. De kerk bleef niet gespaard van tragedie. In 1757 werd de zeshoekige toren door brand verwoest, en in 1760 werd een campanile-achtige toren gebouwd met een tweede ‘tiende-torentje’ centraal op de dwarsbeuk. Daarna richtten een blikseminslag in 1822, gevolgd door een grote brand en een hevige storm in 1869 grote schade aan. In 1915, in de nacht van 8 juni leggen de Duitsers de kerk in as. Als gevolg van┬áde brand gingen de meeste kunstwerken verloren. Toch bleven enkele gespaard, zoals twee monstransen (17de en 18 de eeuw), een hostieschaal (1760), een wierookvat (17de eeuw) en een misboek van Plantijn (1737).

Tijdens de wederopbouw van de kerk in 1926 - 1927 werd ze uitgebreid met twee zijbeuken naar ontwerp van V. Lenaerts, tot een grootte van 24 bij 50 meter. Deze verbredingen zijn duidelijk merkbaar in de architectuur en in het materiaalgebruik. Het huidige kerkorgel dateert van 1934. De drie klokken in de toren zijn van het jaar 1949.

De Sint-Martinuskerk is een driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren, een schip van zes traveeën, nog vergroot met twee zijbeuken over meer dan de halve lengte van het schip, transepten van twee traveeën met vlakke sluiting, een koor van twee traveeën met driezijdige sluiting en een zuidelijke zijkapel met vijfzijdige sluiting.

Adres
Kasteellaan 32
2390 Malle