Wolfskapel

De Wolfskapel is het oudste gebouw van Oostmalle, waarschijnlijk bestond het al in 1505. De kapel wordt soms ook wel ‘Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Hooiberg’ of het ‘kapelleke van de Akker’ genoemd. Deze kapel werd opgericht als bescherming tegen roofdieren, niet zo verwonderlijk als je weet dat er tot diep in de 18e wolven woonden in onze regio. 

Legende

In de kapel hangt een schilderijtje waarop een wolf achter een schaap aanzit. Dit verwijst naar deze legende over de Wolfskapel.

Een schaap stond aan een paaltje te grazen toen het opgeschrikt werd door een wolf. Erg geschrokken trok het dier zich los en vluchtte snel de kapel binnen, achternagezeten door de wolf. Het achtervolgde dier ontsnapte echter uit de kapel en trok met de paal de deur dicht, zodat de wolf gevangen zat.

Het schaap, als symbool van het goede, heeft de overwinning behaald op het kwade, verpersoonlijkt door de wolf.

Omgeven door lindebomen

In de omgeving van de Wolfskapel staan verschillende lindebomen. Die spelen van oudsher een belangrijke rol in het dorpsleven. Ze werden bij het dorpskasteel of op het dorpsplein geplant als symbool van de wereldse macht. Men gebruikte de bomen ook als gerechts- en vrijheidsboom, als herdenkingsboom, als grens- en bakenboom of als welkomst- en beschermboom bij de ingang van boerderijen. Aan weerszijden van de ingang van kerken en begraafplaatsen werden vaak twee linden geplaatst die een symbolische poort of drempel vormden tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden.

De linde is ook de kapelboom bij uitstek. Bij veel kapellen staan een of meerdere lindebomen en aan veel lindebomen hangt een kapelletje. Waarschijnlijk gaat de oorsprong daarvan terug op oude, voorchristelijke boomvereringen en waren ze bedoeld om de oude boomgeesten te verjagen.

Tijdlijn Wolfskapel

 • 1627 opknapping door Pastoor Sophie (zie gedenksteen in de zuidelijke muur)
 • 1721 herstellingswerken o.l.v. pastoor De Wilde (met steun van de Norbertijnen van
   Averbode)
 • 1927 restauratie door de Franse Zusters en de Oostmalse bevolking (zie plaatje boven 
   de deur aan de binnenkant) – toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Troosters der
   Bedrukten
 • 1985 beschermd als monument
 • 1994 volledige restauratie

Adres
Neem in de Kapelakkers de wandelweg net voor Schrijnwerkerij De Houwer.